Lądowania na tamie w Myczkowcach

08-09-1995

Lądowanie na koronie tamy

Adam DRZYZGULA
Piotr GĄDEK
Stanisław GRUSZKA
Piotr KRÓLAK
Sławomir KRZYŻANOWSKI
Tadeusz MATEJEK
Mariusz NOWAK
Grzegorz OSTASZ
Grzegorz ŚWIERAD
Tomasz ŚWIERAD
Jarosław TOCZKO
Tomasz WALASZEK
Rafał ZGIERSKI
Jacek ZYCH

Lądowanie w wodzie


Jerzy BAUCH
Krzysztof DROZD
Arkadiusz ŁABĘDŹ
Tomasz KOPACZEWSKI

13-09-1995

Lądowanie na koronie tamy

Adam DRZYZGULA
Piotr GĄDEK
Stanisław GRUSZKA
Piotr KRÓLAK
Sławomir KRZYŻANOWSKI
Tadeusz MATEJEK
Mariusz NOWAK
Grzegorz OSTASZ
Grzegorz ŚWIERAD
Tomasz ŚWIERAD
Jarosław TOCZKO
Tomasz WALASZEK
Rafał ZGIERSKI
Jacek ZYCH

Lądowanie w wodzie


Jerzy BAUCH
Krzysztof DROZD
Arkadiusz ŁABĘDŹ
Tomasz KOPACZEWSKI

Nasi Partnerzy