• Spadochroniarstwo na świecie i w Polsce
  • Zarys spadochroniarstwa na świecie
  • Narodziny spadochroniarstwa w Polsce
  • Początki sportu spadochronowego w Polsce
  • Rozwój spadochroniarstwa w Polsce po II wojnie światowej
  • Sport spadochronowy po II wojnie światowej w Wojsku Polskim
 • Wojskowy Klub Sportowy WKS "Wawel" Kraków
 • Działalność organizacyjna i osiągnięcia sportowe Sekcji Spadochronowej WKS "Wawel" Kraków
 • Wykaz byłych zawodników sekcji

Wykaz skrótów użytych w pracy

AP     - Aeroklub Polski
APRL     - Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
BDSz     - Brygada Desantowo-Szturmowa
DKP     - Dywizja Kawalerii Powietrznej
FAI     - Międzynarodowa Federacja Lotnicza
LOPP     - Liga Obrony Powietrznej Państwa
LPŻ     - Liga Przyjaciół Żołnierza
OW     - Okręg Wojskowy
PCK     - Polski Czerwony Krzyż
PDPD     - Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa
RFN     - Republika Federalna Niemiec
SMAZ     - Spadochronowe Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych
SME     - Spadochronowe Mistrzostwa Europy
SMK     - Spadochronowe Mistrzostwa Kobiet
SMP     - Spadochronowe Mistrzostwa Polski
SMWP     - Spadochronowe Mistrzostwa Wojska Polskiego
WKS     - Wojskowy Klub Sportowy
ZG     - Zarząd Główny
ZSRR     - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Nasi Partnerzy