• Wykonała 673 skoki spadochronowe (do stycznia 2017 r.).

Nasi Partnerzy