Kierownik sekcji - odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i bieżącą działalność sekcji, jednocześnie zawodnik sportowy.

Urodzony 18 maja 1970 roku w Elblągu, gdzie mieszkał do 1988 roku. W roku 1988 przeniósł się do Szklarskiej Poręby, skąd rok później złożył podanie o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Tam w roku 1992 zetknął się po raz pierwszy ze spadochroniarstwem wykonując skoki do tytułu skoczka spadochronowego WPD. Po promocji na podporucznika trafił do pracy do 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie. Mając 14 skoków w 1995 roku dostał się do WSOWZ we Wrocławiu na kurs przekwalifikowania zawodowego na instruktorów spadochronowych WPD. W lipcu 1997 roku został członkiem Sekcji Spadochronowej WKS "Wawel". W roku 1999, za zgodą swoich przełożonych, został wybrany na kierownika sekcji spadochronowej WKS "Wawel", a służbę pełnił oddelegowany do Spadochronowej Grupy Sportowo-Pokazowej 6 BDSz. Od 1 lipca 2010 r., w związku w przeformowaniem 6 BDSz w 6 Brygadę Powietrznodesantową, nadzorował szkolenie Plutonu Zabezpieczenia Szkolenia (dawne SGSP). Z dniem 2 pażdziernika 2018 r. przeniesiony służbowo do 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", na stanowisko pomocnika dowódcy ds. desantowania. Przy braku perspektyw na kontynuowanie sportu spadochronowego w 6 BPD w Krakowie, rozpoczął współpracę pomiędzy sekcją spadochronową WKS "Wawel" a 2 pułkiem rozpoznawczym w celu stworzenia reprezentacji pułku w sporcie spadochronowym. Do stycznia 2020 r. wykonał 4473 skoki.

Kontakt

telefon służbowy +48 261 158 311
telefon komórkowy +48 601 474 195
e-mail gosiewski@kki.pl

Artur Gosiewski

Nasi Partnerzy